Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» • Όλες οι λεπτομέρειες

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον κρατώντας την παλιά του δομή, μεταβάλλεται και εκσυγχρονίζεται σε Εξοικονομώ – Αυτονομώ, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία του COVID – 19 και ακολουθεί τις επιταγές των καιρών: κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιοποίηση.

Αναλυτικότερα το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 30-11-2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 02-12-2020
Δυτικής Μακεδονίας 04-12-2020
Κεντρικής Μακεδονίας 07-12-2020
Θεσσαλίας 09-12-2020
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 11-12-2020
Αττικής 14-12-2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16-12-2020
Δυτικής Ελλάδας 18-12-2020
 
Πολυκατοικίες 11-01-2021

Ενδεικτικά μέτρα αυτής της πολιτικής είναι η ειδική προσαύξηση 10% που εφαρμόζεται σε όλες τις επιδοτήσεις, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19 στην οικονομία και τα νοικοκυριά.

 

Η αναγκαιότητα ανακαίνισης του κτηριακού τομέα στην Ελλάδα είναι αναμφισβήτητη, καθώς έτσι επιτυγχάνονται ταυτόχρονα σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών.

 

Στα κύρια σημεία του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις εργασιών όχι μόνο για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και για την ενεργειακή αυτονόμηση της κατοικίας.

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων & συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση μονώσεων [θερμοπροσόψεων,ταράτσας ή/και πιλοτής]
 • Συστήματα θέρμανσης – ψύξης
 • Αναβάθμιση συστήµατος ζεστού νερού χρήσης
 • Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (net metering) & συστήματος αποθήκευσης
 • Υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • Εγκατάσταση Έξυπνων ψηφιακών συστημάτων και τεχνολογιών που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας

Εισοδηματικές κατηγορίες του Κύκλου Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Τα ποσοστά επιδότησης του νέου προγράμματος είναι κλιμακούμενα ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και φτάνουν μέχρι 85% για τα χαμηλότερα εισοδήματα και την μέγιστη εξοικονόμηση.

 

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Κατ. Ατομικό
Εισόδημα
Οικογενειακό
Εισόδημα
Βασικό
Ποσοστό
Επιχ/σης
COVID-19
premium
20/21
Ενεργειακό
premium
Ζ/Η σε >Β
Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχ/σης
1 Έως 10.000€ Έως 20.000€ 65% 10% 10% 85%
2 από 10.000 €
έως 20.000 €
από 20.000 €
έως 30.000 €
55% 10% 10% 75%
3 από 20.000 €
έως 30.000 €
από 30.000 €
έως 40.000 €
50% 10% 10% 70%
4 από 30.000 €
έως 50.000 €
από 40.000 €
έως 70.000 €
45% 10% 10% 65%
5 από 50.000 €
έως 90.000 €
από 70.000 €
έως 120.000 €
35% 10% 10% 55%

Τα ποσοστά επιδότησης του νέου προγράμματος είναι κλιμακούμενα ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και φτάνουν μέχρι 85% για τα χαμηλότερα εισοδήματα και την μέγιστη εξοικονόμηση.

 

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

 • Επιλέξιμη κατοικία είναι εκείνη που ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή και χαμηλότερη.
 • Προϋπόθεση για την επιχορήγηση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις βαθμίδες από τη Ζ ή Η στη Β.
 • Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
 • Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προστίθεται σε όλους ειδική προσαύξηση 10% λόγω COVID – 19.
 • Σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.
 • Το ανώτατο ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανεβαίνει στα 50.000 ευρώ ανά κατοικία κι επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων των μίας αιτήσεων ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου για περισσότερες κατοικίες. Το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης σε αυτήν την περίπτωση ανεβαίνει στα 100.000 ευρώ.
 • Για τις πολυκατοικίες το ποσοστό επιδότησης ανά οριζόντια ιδιοκτησία είναι 60% ανεξάρτητα από το εισοδηματικό όριο.
 • Για τις πολυκατοικίες καθιερώνεται και η δυνατότητα αίτησης μόνο για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Περιγραφή των επιλέξιμων παρεμβάσεων- Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

 • Η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων κατά βάση με θερμομονωτικά/θερμοδιακοπτόμενα πλαίσια και με κατ’ ελάχιστο διπλούς υαλοπίνακες(συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης, και των εργασιών που απαιτούνται για τηντελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου). Επίσης, είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία/πολυκατοικία, και η αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού, σε πολυκατοικία. Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του κουφώματος (θύρα-παράθυρο), το υλικό κατασκευής του πλαισίου (αλουμίνιο, ξύλο, συνθετικό υλικό), και τον συντελεστή θερμοπερατότητας μόνον του συνδυασμού πλαισίου-υαλοπίνακα-αποστάτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλ. ρολού-εξώφυλλου, ή επικαθήμενου κουτιού.
 • Η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) για επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα/πολυκατοικίες, προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους και υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ταυτόχρονα ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και νέος διπλός υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.
 • Η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα) ως συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες της αντικατάστασης κουφωμάτων ή μόνο των υαλοπινάκων. Στην περίπτωση που επιλέγεται επικαθήμενο σύστημα κουτί-ρολό, αυτό θα πρέπει να είναι θερμοδιακοπτόμενο.
 • Η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης (σκίαστρα και τέντες, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού στήριξης και των εργασιών εγκατάστασης των συστημάτων αυτών).

Για να λάβετε προσφορά από την Γ.Αντωνιάδης & ΣΙΑ συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στο πλαϊνό τμήμα της σελίδας ή κλέστε μας στο τηλέφωνο 210 9581226.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!